Vững bước tiến về phía trước

Năm 2021 vừa khép lại với những biến động, thách thức lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ, để lại những dấu ấn đặc biệt về nỗ lực lớn lao, những thành tựu, kết quả rất đáng khích lệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Năm 2022 đã tới với hy vọng mới, khí thế mới, với niềm tin được củng cố, đoàn kết được tăng cường, bản lĩnh được tôi luyện qua những cam go, thử thách.

Càng khó khăn, thách thức, dân tộc Việt Nam lại càng nỗ lực, vươn lên, vượt qua, khẳng định và trưởng thành, niềm tin càng được củng cố, đoàn kết càng được tăng cường, bản lĩnh càng được tôi luyện, trí tuệ càng được mài sắc.

Năm 2021 mở đầu bằng một sự kiện trọng đại của đất nước khi Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành ng rất tốt đẹp. Tiếp đó, chúng ta tổ chức thành ng cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước. Điều này khẳng định sự đồng bộ, tính thống nhất của cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Suốt năm 2021, chúng ta đã kiên cường ứng phó dịch bệnh với những diễn biến chưa có tiền lệ do biến chủng mới (Delta) nguy hiểm hơn nhiều, lây lan nhanh hơn nhiều, khó kiểm soát hơn nhiều so với chủng cũ. Suốt năm 2021, chúng ta đã cùng nhau nỗ lực tối đa để duy trì tăng trưởng dương, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập quốc tế sâu rộng. Suốt năm 2021, chúng ta đã làm việc hết mình để chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, nhất là lo cho hàng chục triệu đồng bào trong thời hạn rất gấp rút nhưng thời gian kéo dài khi thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội.

Xem thêm >>> 5 VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CỐ VẤN TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương đã quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành với sự đồng tình, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “đa mục tiêu”.

Năm 2021 không chỉ để lại những thành tựu rất đáng ghi nhận như duy trì tăng trưởng GDP, cùng những kỷ lục ấn tượng về tốc độ bao phủ vaccine trong phòng chống dịch, về xuất nhập khẩu trong phát triển kinh tế, về số người được chăm lo an sinh xã hội… Chúng ta đã vượt qua năm 2021 nhiều sóng gió và biến động, cả nước ta đã trải qua những thời khắc nhiều cảm xúc khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế-xã hội, sức khỏe, đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Đó là những thời khắc đầy xúc động khi  hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên… từ mọi miền Tổ quốc trùng trùng tiến về chi viện cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, trong số đó không ít người đã mãi mãi nằm xuống, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Đó là những thời khắc rất tự hào khi cả nước chung sức, đồng lòng hướng về đồng bào, đồng chí vùng dịch, gần 100 triệu người nắm chặt tay nhau với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cùng đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 với tinh thần “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”…

Năm 2021 đi qua với những cam go, khó khăn, thách thức, biến động nhất trong nhiều thập kỷ. Nhưng sóng cả đã không thể làm ngã tay chèo mà ngược lại, còn thêm một lần nữa chứng minh, càng khó khăn, thách thức, dân tộc Việt Nam lại càng nỗ lực, vươn lên, vượt qua, khẳng định và trưởng thành. Qua khó khăn, thách thức, niềm tin càng được củng cố, đoàn kết càng được tăng cường, bản lĩnh càng được tôi luyện, trí tuệ càng được mài sắc.

Năm 2021 đi qua, chúng ta có thêm nhiều bài học, kinh nghiệm mới, nhất là về khả năng, năng lực ứng phó với những tình huống đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ. Chúng ta cũng nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị, bài học, kinh nghiệm vô giá được đúc kết qua lịch sử hàng nghìn năm của đất nước. Đó là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là quan điểm người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Đó là truyền thống nhân văn, nhân ái, “thương người như thể thương thân”. Đó là vai trò của văn hóa với sự trường tồn và phát triển của dân tộc bởi “văn hóa còn là dân tộc còn”…

Năm 2021 đi qua, cùng với một khối lượng ng việc đột xuất, cấp bách rất lớn phải làm do bối cảnh bất thường, bất ngờ, chúng ta vẫn hoàn thành những nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời nỗ lực, quyết tâm triển khai quyết liệt, bài bản nhiều chương trình, dự án với tầm nhìn chiến lược, có ý nghĩa lâu dài với sự phát triển của đất nước, của dân tộc trong nhiều năm tới như nỗ lực cải cách thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực hợp lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; gỡ vướng các nút thắt về thể chế; thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược; quan tâm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội…

Tất cả những thành quả, bài học, kinh nghiệm có được trong năm 2021 là nền tảng quan trọng để chúng ta bình tĩnh, tự tin bước vào năm mới 2022 được xác định là có những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Chúng ta đã đoàn kết rồi sẽ đoàn kết, thống nhất hơn nữa! đã cố gắng rồi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! đã có quyết tâm chính trị cao rồi sẽ cao hơn nữa! đã nỗ lực phấn đấu nhiều rồi sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa! đã hành động quyết liệt rồi sẽ tiếp tục quyết liệt, hiệu quả hơn nữa! Chúng ta cùng nắm tay nhau chặt hơn đưa đất nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn, vì mục tiêu lớn nhất, mục tiêu cuối cùng là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, ng bằng, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Trong một thế giới với nhiều biến đổi, bất định, khó lường, với tinh thần có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, những giá trị trường tồn, những mục tiêu cuối cùng đó sẽ là nền tảng, là điểm tựa để chúng ta “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, vững bước tiến về phía trước!

(Theo baochinhphu.vn)

Rate this post
error: Content is protected !!