Tổng cục Du lịch phối hợp với các địa phương phối hợp triển khai công tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch

Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 1818/TCDL-TTTTDL ngày 4/11/2022 gửi Sở quản lý lĩnh vực du lịch tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp triển khai công tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.

Thẻ Việt – Thẻ Du lịch thông minh là sản phẩm do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp với các đơn vị liên quan phát hành

>>> DIỄN ĐÀN HỢP TÁC, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – ASEAN VÀ VINH DANH THƯƠNG HIỆU VÀNG ASEAN NĂM 2022 TẠI SINGAPORE

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch phát triển du lịch số giai đoạn 2021-2025, Tổng cục Du lịch đã xây dựng các nền tảng số hỗ trợ hoạt động du lịch như ứng dụng “Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel”; nền tảng “Quản trị và kinh doanh du lịch”; Hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam; hệ thống thẻ-vé điện tử; Thẻ du lịch thông minh; Hệ thống thuyết minh đa phương tiện (multimedia guide); kênh truyền thông trên các nền tảng số (chi tiết tham khảo tại http://nentangso.vietnamtourism.gov.vn).

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở quản lý lĩnh vực du lịch tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai, kết nối liên thông các hệ thống đã có với các nền tảng số của Tổng cục Du lịch.

Đầu mối liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch (đồng chí Nguyễn Duy Minh, Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0913581246, email: bd@vietnamtourism.gov.vn).

Theo Báo Chinhphu.vn