Thực hiện tốt vai trò ‘cầu nối’ thông tin giữa Quốc hội với nhân dân

Lãnh đạo Quốc hội luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của Báo Đại biểu Nhân dân; luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để phát triển; tin tưởng rằng Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò là “cầu nối” thông tin giữa Quốc hội với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: VGP

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Hội nghị  triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Báo Đại biểu Nhân dân chiều 13/1.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả Báo Đại biểu Nhân dân đạt được trong năm 2021. Trong đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt vai trò thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, HĐND các cấp; thực hiện tốt vai trò là “cầu nối” truyền tải thông tin từ Quốc hội, HĐND các cấp tới cử tri và nhân dân, đồng thời, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Xem thêm >>> BẬT MÍ 10 LÝ DO SOCIAL MEDIA MARKETING LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục bám sát chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nâng cao trách nhiệm của Ban Biên tập, Đảng ủy, các tổ chức chính trị, nghề nghiệp của đơn vị. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” để tờ báo là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, là diễn đàn để nhân dân đóng góp vào quá trình xây dựng pháp luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách… Qua đó, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo cần tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng về trình độ, năng lực chuyên môn. Nâng cao tính xây dựng và phản biện, kiên quyết đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động liên kết với hệ thống báo chí nước nhà để nhân lên sức mạnh và uy tín của báo; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng, quản lý tòa soạn báo thông minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh báo chí nói chung, Báo Đại biểu Nhân dân nói riêng phải góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần phát huy truyền thống vẻ vang do các thế hệ những người làm báo bồi đắp, xây dựng bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và mong đợi của nhân dân.

(Theo baochinhphu.vn)

Rate this post
error: Content is protected !!