Sắp diễn ra Mỗi đêm nhạc một mảnh đời 26 với chủ đề “Mưa hạ”

“Mỗi đêm nhạc một mảnh đời” ( MĐNMMĐ) là những đêm nhạc nối tiếp nhau được tổ chức nhằm thắp sáng niềm hy vọng cho...

error: Content is protected !!