CEO SmartGen – Lưu Phan Ngọc Bích: Đừng cố gắng trở thành ai đó vì bạn là duy nhất

Tại Việt Nam, việc kinh doanh sinh trắc vân tay là một ngành nghề còn khá mới nhưng từ khi ra mắt trên thị trường,...

error: Content is protected !!