Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Việt Nam, Lào

Ngày 8/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú đã hội đàm trực tuyến với ông Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội đàm – Ảnh: TTXVN

Tại Hội đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử mà đất nước và nhân dân Lào anh em đã giành được sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Hai bên nhất trí đánh giá trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và phát triển của mỗi nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 song lãnh đạo hai Đảng, hai nước vẫn tiến hành các chuyến thăm hữu nghị chính thức, các cuộc điện đàm, hội đàm dưới nhiều hình thức linh hoạt. Giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước được đẩy mạnh, góp phần tăng cường, củng cố tin cậy chính trị. Hợp tác kinh tế, thương mại có những bước cải thiện và tăng trưởng, trong đó việc tích cực hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong phòng, chống dịch COVID-19 được hai bên đánh giá cao.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới của Lào; coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu trong quan hệ với Lào, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; sẽ làm hết sức mình cùng với Lào mãi mãi giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, coi đây là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Cẩm Tú thông báo một số nét cơ bản về tình hình Việt Nam, về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Trong đó, tập trung cao độ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết của Trung ương, nhất là các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Xem thêm >>> TẠI SAO CONTENT MARKETING VẪN LÀ VUA TRONG DIGITAL MARKETING?

Toàn cảnh Hội đàm trực tuyến – Ảnh: TTXVN

Về quan hệ hợp tác, hai bên nhất trí đánh giá Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2021 giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã được triển khai đồng bộ, bài bản và có hiệu quả thiết thực. Hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin và thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cung cấp các loại văn kiện, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nói riêng.

Ông Khamphan Phommathat chúc mừng và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua, nhất là nỗ lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ông cũng thông tin về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống đại dịch COVID-19 của Lào; kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Lào trong nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2021 giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Hai bên nhất trí cần phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa để thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện phát triển, ổn định, bền vững, vì lợi ích lâu dài của hai Đảng, hai nhà nước, hai ngành và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào./. 

 (Theo TTXVN)

Rate this post
error: Content is protected !!