Quảng Ngãi: Phấn đấu đến năm 2025 đón 1,36 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch

Đó là một trong những mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 132/KH-UBND.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ngãi đón được 1,36 triệu lượt khách, trong đó có 160.000 lượt khách quốc tế, 1,2 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 2.780 tỷ đồng (tương đương 120 triệu USD); trong đó, thu từ khách quốc tế đạt hơn 800 tỷ đồng (tương đương khoảng 35 triệu USD).

Tổng số buồng lưu trú đạt khoảng 5.200 buồng; trong đó có khoảng 1.500 buồng lưu trú đạt chuẩn 3-5 sao và tương đương; công suất sử dụng buồng trung bình đạt khoảng 55%/năm. Ngày lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 3 ngày; tạo việc làm cho khoảng 21.900 lao động, trong đó có khoảng 7.300 lao động trực tiếp.

Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi đón được 2,55 triệu lượt khách; trong đó, có 250.000 lượt khách quốc tế, 2,3 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 13.825 tỷ đồng (tương đương 600 triệu USD); trong đó, thu từ khách quốc tế đạt khoảng 1.900 tỷ đồng (tương đương khoảng 82,5 triệu USD); tạo việc làm cho khoảng 49.500 lao động, trong đó có khoảng 16.500 lao động trực tiếp

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp thực hiện là tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững; nâng cao sức hấp dẫn của thương hiệu du lịch, thu hút du khách đến Quảng Ngãi; tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu, điểm du lịch; phát triển sản phẩm và truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch.

Theo Báo Chinhphu.vn

Rate this post
error: Content is protected !!