Cử tri ủng hộ thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên

Đa số cử tri ủng hộ thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Cử tri ủng hộ thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên

>>> Xem thêm: Chương trình Thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á – ASIAN TOP BRAND AWARDS 2024

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thành phố đã xây dựng, hoàn thiện các Đề án: (1) Sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 – 2025; (2) Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; (3) Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Dương và quận Hồng Bàng; (4) Điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp, thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng. Đồng thời thực hiện các quy trình, thủ tục về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri ở đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kết quả, về việc thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, có 250.835/252.080 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,51%.

Cử tri ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc các quận, huyện: Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo giai đoạn 2023 – 2025, tại quận Ngô Quyền, có 18.203/18.432 cử tri ủng hộ nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số 03 phường: Đồng Quốc Bình, Lạch Tray và Lê Lợi thành 01 phường mới là phường Lạch Tray, đạt tỷ lệ 98,76%; có 20.988/21.077 cử tri ủng hộ nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Gia Viên, Lạc Viên và Máy Tơ thành 01 phường mới là phường Gia Viên; đạt tỷ lệ 99,56%.

Tại quận Lê Chân, có 25.284/25.928 cử tri ủng hộ nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: Lam Sơn, Cát Dài và An Biên thành 01 phường mới, đạt tỷ lệ 97,52%; 25.283/25.928 cử tri ủng hộ tên phường mới là An Biên, đạt tỷ lệ 97,52%.

Có 25.552/25.895 cử tri ủng hộ nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: Trần Nguyên Hãn, Hồ Nam và Dư Hàng thành 01 phường mới là phường Trần Nguyên Hãn, đạt tỷ lệ 98,68%.

Có 26.862/27.406 cử tri ủng hộ nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: Trại Cau, Hàng Kênh, Đông Hải thành 01 phường mới là phường Hàng Kênh, đạt tỷ lệ 98,02%.

Có 27.531/28.194 cử tri ủng hộ nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: An Dương, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá thành 01 phường mới là phường An Dương, đạt tỷ lệ 97,65%.

Tại quận Kiến An, có 24.361/24.808 cử tri ủng hộ nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: Quán Trữ, Lãm Hà, Đồng Hòa thành 01 phường mới, đạt tỷ lệ 98,20%; có 24.352/24.808 cử tri ủng hộ tên phường mới là Đồng Hòa, đạt tỷ lệ 98,16%.

Có 13.056/13.443 cử tri ủng hộ nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 phường: Phù Liễn, Tràng Minh thành 01 phường mới, đạt tỷ lệ 97,12%; có 13.321/13.443 cử tri ủng hộ tên phường mới là Bắc Hà, đạt tỷ lệ 99,09%.

Bên cạnh đó, đa số cử tri các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, An Dương, quận Hồng Bàng… ủng hộ các Đề án mà thành phố Hải Phòng đã xây dựng.

Mời bạn đọc xem toàn văn Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp, thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 – 2025:

Bảng tổng hợp

Nguồn: Báo chính phủ

Rate this post
error: Content is protected !!