Coi trọng công tác thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức

Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cần đặc biệt coi trọng công tác thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị với đội ngũ trí thức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc – Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết, trải qua chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển, từ 15 tổ chức Hội ban đầu, đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã trở thành tổ chức tập hợp, thu hút đông đảo nhất đội ngũ trí thức KH&CN với khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức, chiếm khoảng 32,5% số trí thức trong cả nước.

Trong những năm qua, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước nhiều vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển đất nước; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu KH&CN…

Đặc biệt, trong 3 năm qua, trí thức KH&CN đã cùng với cả nước chống đỡ, vượt qua và chiến thắng đại dịch COVD-19. Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội được tiến hành một cách khách quan, khoa học, thẳng thắn, trung thực, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo như đã góp ý vào các dự thảo quy hoạch đường bộ, đường sắt, mạng lưới cảng hàng không và sân bay quốc tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…

Với phương châm đổi mới mạnh mẽ hoạt động KH&CN, các tổ chức KH&CN thuộc Liên hiệp Hội đã tích cực tham gia vào xã hội hóa các hoạt động KH&CN, GD&ĐT, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo…

Cùng với đó, Liên hiệp Hội cũng đã tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các đơn vị hoạt động không hiệu quả. Đến 1/4/2024, Liên hiệp Hội đã giải thể 44 tổ chức hoạt động kém hiệu quả, nay còn 559 số tổ chức KH&CN so với 603 tổ chức tại thời điểm 31/12/2022. Công tác truyền thông và phản biện kỹ thuật được chỉnh đốn và phát triển.

Đặc biệt, việc tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật đã trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tổ chức KH&CN, trong nhân dân và thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Hàng nghìn công trình, giải pháp sáng tạo kỹ thuật đã được trao giải và tôn vinh do ứng dụng hiệu quả vào sản xuất và đời sống, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng, mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, người dân và đất nước; nhiều giải pháp sáng tạo được tặng các giải thưởng trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam – Ảnh: VGP/Hoàng Giang

>>> Xem thêm: Lễ công bố Thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương năm 2024

Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức KH&CN

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, trong hoạt động chung của đội ngũ trí thức Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức KH&CN, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để vận động, tập hợp trí thức KH&CN trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng, của nhân dân và đất nước.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, những vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Sự phát triển của các loại hình công nghệ mới, công nghệ số, phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn liền với bảo vệ tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái, đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao hơn đối với đội ngũ trí thức và nền KHCN nước nhà.

Để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nói chung, phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nói riêng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Liên hiệp Hội cần quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo; về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Liên hiệp Hội và các hội viên cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, tư vấn, giám sát, phản biện, giám định xã hội. Lựa chọn những vấn đề lớn, tiêu biểu, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để có những ý kiến tư vấn, phản biện sâu sắc, hiệu quả thiết thực. Chủ động làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước trong các hoạt động các hoạt động tổng kết 40 năm đổi mới và chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý Liên hiệp Hội cần đặc biệt coi trọng công tác thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị với đội ngũ trí thức.

Kịp thời nắm bắt, phản ánh và xử lý thỏa đáng tâm tư, ý chí, nguyện vọng của đội ngũ trí thức. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phối hợp công tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, điều lệ, quy chế của Liên hiệp Hội và các hội thành viên.

Khẩn trương tiến hành tổng kết, đánh giá bảo đảm thật sự khách quan, toàn diện, khoa học về việc thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước có liên quan đến Liên hiệp Hội. Trên cơ sở đó, đề xuất những kiến nghị về mô hình tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ mới, phù hợp với tình hình mới và các yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Chúc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam xứng đáng là mái nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng và kỳ vọng rằng, với khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam nói riêng và đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung sẽ có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn: Báo chính phủ

Rate this post
error: Content is protected !!