CEO CHAIN 123 giới thiệu nền tảng flatform dịch vụ hoàn toàn mới

Cho đến thời điểm hiện tại đã xuất hiện nhiều ngành công nghiệp thứ 4 (dịch vụ) rất đa dạng cả trong và ngoài nước. Block Chain cũng vậy, ở thời kì đầu Block Chain đã gỡ bỏ được hình mẫu PoW và chuyển hóa sang nhiều dạng hình thức đa dạng khác nhau. Gần đây, theo hình thức PoS không sử dụng H/M Mining đã giúp cho những công nghệ kĩ thuật có nhiều bước phát triển và thay đổi. 

CHAIN 123 đã định hướng ngành dịch vụ đặc biệt của mình trong lúc kĩ thuật có nhiều tiến bộ như vậy. Xây dựng một giải pháp khác thác (mining solution) hoàn toàn mới như là giảm thiểu độ phụ thuộc quà mức vào hardware của hình thức PoW cũ, tang tối đa độ tập trung vào trọng tâm của PoS. 

Theo CEO CHAIN 123: Mining Solution (biện pháp khai thác) không cần Hardware quá mức. Chỉ cần với Mining Hardware mới được nghiên cứu và cho ra đời của CHAIN 123 là đã khai thác đủ, Hardware này được tạo ra để cho toàn thể người dung flatform có thể chia đồng đều lợi ích cho nhau. 

Với nền tảng kĩ thuật độc đáo như vậy, CEO của CHAIN 123 ông Yoo Doo Hwan đã tuyên bố năm 2020 sẽ là nằm đầu tiên cho dịch vụ khai thác (mining service) của CHAIN123 và đây sẽ là cơ hội để cho toàn thế giới biết thêm về một cường quốc trong lĩnh vực kĩ thuật công nghệ đó là Hàn Quốc trong tình thế khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Ở lĩnh vực Offline thì đội kinh doanh của CHAIN123 cũng đã dồn hết sức để tìm các doanh nghiệp đối tác, thành viên để gia tăng dịch vụ và mở rộng tầm ảnh hưởng của CHAIN123 Service ở khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Phillipines. 

CHAIN123 Service đã và đang tối ưu hóa giá trị thông qua việc liên kết với nhiều ngành nghề dịch vụ đa dạng khác như Hardware, Mining, Liên doanh, Content… và xây dựng hệ thống để mang lại lợi ích cho tất đã những người sử dụng mining. 

Ông Yoo Doo Hwan sẽ cho chạy chương trình toàn cầu của mình trong giai đoạn nói trên, và ông hoàn toàn tự tin rằng mình có thể chứng minh với thị trường giá trị đó. 

CHAIN123 Service sẽ tổ chức những event riêng bắt đầu từ tháng 5, và nhiều thông tin đa dạng sẽ được cập nhật trên trang web www.chain123.tech 

Rate this post
error: Content is protected !!