Tháng 1, vốn FDI đăng ký mới cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng đầu tiên của năm 2023 đã có 153 dự án FDI được cấp mới, với tổng vốn đăng...

error: Content is protected !!