Bà đồ Thanh Hương: Gieo niềm tin vào nét chữ truyền thống của dân tộc

Bén duyên với nghề gieo chữ hơn chục năm nay, “Bà đồ” Trần Thị Thanh Hương luôn dành một tình yêu đặc biệt với nét...

error: Content is protected !!