Steven Lam – CEO Gogovan : Từng là học sinh kém và sa ngã đến con đường gây dựng startup kỳ lân

Tự nhận là học sinh kém, từng sa ngã nhưng Steven Lam từng bước tìm lại chính mình và gây dựng startup kỳ lân đầu...

error: Content is protected !!