Hòa Bình: Tập trung phát triển Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn

Xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải...

error: Content is protected !!