Khánh thành nhà thờ giáo xứ Bình Thuận

Ngày 09/7/2022, Giáo xứ Bình Thuận, hạt Bình An, Giáo phận Sài Gòn đã hân hoan tổ chức Thánh lễ Tạ ơn, cắt băng khánh...

error: Content is protected !!