Tổ chức Đợt phim kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 64/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Phim “Thầu Chín ở Xiêm” được chiếu đợt này

>>> MỜI ĐĂNG KÍ THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN 2024 – ASEAN STRONG BRANDS AWARD 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị gồm: Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, Công ty TNHH HDA Phim, Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt phim.

Các phim được chọn chiếu đợt này có phim truyện “Thầu Chín ở Xiêm” do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất, ra mắt năm 2015. Đây là bộ phim được nhà nước đặt hàng, nói về quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy bí danh là Thầu Chín, hoạt động tại Thái Lan từ tháng 7/1928 – 11/1929. 

Ngoài ra, trong đợt phim này còn chiếu các phim tài liệu: “Hà Nội, Thủ đô văn hiến”, Công ty TNHH HDA Phim sản xuất; “Đường đến WTO”, Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; các phim hoạt hình “Khoảng trời mơ ước” và “Đinh Tiên Hoàng đế”, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Đợt phim diễn ra từ ngày 3 đến ngày 16/2/2024 trong phạm vi cả nước. Tại Hà Nội, các phim được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm tổ chức in các bộ phim gửi tới các đơn vị điện ảnh trên cả nước để chiếu phục vụ công chúng trong tuần phim.

Nguồn: Báo chính phủ

Rate this post
error: Content is protected !!