CEO Youtube: Bà trùm quyết đoán, quyền lực, giúp công ty “hái ra tiền” nhưng chẳng hề phô trương

Sự quyết đoán, trí tuệ và khiêm nhường là những từ người ta miêu tả về Susan Wojcicki – Giám đốc điều hành của YouTube,...

error: Content is protected !!