Nhanh chóng hoàn tất nhận dạng các nạn nhân trong vụ cháy tại Manchester, Anh

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng hai nước để hỗ trợ gia đình nạn nhân thu...

error: Content is protected !!