Mỗi đêm nhạc một mảnh đời số 26:Từng hạt “Mưa hạ” réo rắt những yêu thương

Khi mây Hạ về, dường như con nắng trở nên oi ả hơn ngày thường và những kiếp người lênh đênh cũng cảm thấy tấm...

error: Content is protected !!