Số doanh nghiệp toàn cầu vỡ nợ ở mức cao kỷ lục

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s cho biết 33 trong số các công ty mà Moody’s xếp hạng đã vỡ nợ trong quý 1,...

error: Content is protected !!