Hành trình đến phương Đông” trải nghiệm văn hóa ý nghĩa cho sinh viên và khách mời

Sáng ngày 02/12/2023, Ngành Đông phương học – Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn đã tưng bừng tổ chức lễ hội với...

error: Content is protected !!