Nhiều hoạt động hấp dẫn tại “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản” lần thứ 18

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, sự kiện “Giao...

error: Content is protected !!