Giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai phải qua sàn giao dịch

(Chinhphu.vn) – Việc Bộ Xây dựng đưa quan điểm sửa Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó luật hóa vai trò sàn giao dịch...

error: Content is protected !!