CEO Nguyễn Văn Tuân: Cứ đi rồi sẽ tới, cứ làm sẽ có kết quả

Ấn tượng về Nguyễn Văn Tuân trong lần gặp đầu tiên tại hội nghị kết nối đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ với...

error: Content is protected !!