Giải ngân vốn FDI năm 2022 tăng, đạt hơn 22 tỷ USD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến ngày 20/12, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đã giải ngân được...

error: Content is protected !!