Giải ngân vốn đầu tư công: Chờ sự vào cuộc quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện

Sáng ngày 1/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì họp Tổ công tác số 1 của Thủ tướng Chính...

error: Content is protected !!