Giá dầu thế giới chấm dứt chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp

Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá dầu chấm dứt chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp với mức tăng nhẹ...

error: Content is protected !!