can ho ctl quan 12
can ho ctl quan 12

Đầu tư kho trung chuyển và phân phối xi măng Long Sơn tại Quảng NgãiDự án Kho trung chuyển và phân phối Xi măng Long Sơn Quảng Ngãi tại khu vực kho bãi thuộc Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn đã được tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận về chủ trương đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đồng ý về chủ trương việc Công ty Cổ phần Long Sơn Quảng Ngãi đầu tư xây dựng dự án Kho trung chuyển và phân phối Xi măng Long Sơn Quảng Ngãi tại khu vực kho bãi thuộc Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (do Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi làm chủ dự án).

Kho trung chuyển và phân phối xi măng Long Sơn chỉ được đầu tư khi có ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tuy nhiên, dự án chỉ được triển khai thực hiện khi hội đủ các điều kiện:  Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi yêu cầu Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi (Chủ dự án B​ến chuyên dùng phục vụ chung Khu Kinh tế Dung Quất) báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường việc bổ sung xây dựng và vận hành đối với Kho trung chuyển và phân phối Xi măng Long Sơn - Quảng Ngãi nêu trên tại mặt bằng dự án Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu Kinh tế Dung Quất theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 2 Quyết định số 2836/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trong đó, lưu ý xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng Kho trung chuyển và phân phối Xi măng Long Sơn).

 
Phối hợp với Sở Xây dựng xác định rõ khoảng cách ly vệ sinh giữa Dự án Kho trung chuyển và phân phối Xi măng Long Sơn Quảng Ngãi với các đối tượng xung quanh theo đúng các quy định hiện hành.
 
Đồng thời hướng dẫn Công ty Cổ phần Long Sơn Quảng Ngãi triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đảm bảo môi trường và chỉ được phép đầu tư, xây dựng khi có văn bản chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Thế Hải


Ngoi sao doanh nhancan ho chung cu ctl quan 12
len nguyen media

Tỷ giá vàng

Tỷ giá ngoại tệ

Phu map
Bạn đang tìm nơi bán lạp xưởng ngon những phân phân nơi cung cấp có chất lượng và an toàn không hay đang định mua chả cá nha trang những tìm mãi không thấy nơi bán an toàn vệ sinh hãy liên hệ với chúng tôi nhé !